Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh 1

Chuyên gia trao đổiCô Nguyễn Thị Huyền Anh, Phụ trách Truyền thông, Trung Tâm Tiết kiệm Năng Lượng TP.HCM

Kịch bản & dẫn chuyệnTS. Đào  Minh Đức

Biên tập & thực hiện chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM

Chủ sở hữu chương trình phát sóngĐài Truyền hình TP.HCM (HTV4 2010)

Thank for sharing!

About The Author