Bảo hộ quyền SHTT đối với giống cây trồng 1

Chuyên gia trao đổiThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Phòng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Kịch bản & dẫn chuyệnTS. Đào  Minh Đức

Biên tập & thực hiện chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM

Chủ sở hữu chương trình phát sóngĐài Truyền hình TP.HCM (HTV4 2010)

Thank for sharing!

About The Author