Sáng chế trong Quản trị công nghệ và hoạt động R&D

Chuyên gia trao đổi: Ông Bùi Phong Lưu, Giám Đốc Công ty TNHH Cơ khí Công Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ Read more

Một số vấn đề về quyền tác giả trong kinh doanh

Chuyên gia trao đổi: ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh, Giám Đốc Thư Viện, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM Read more

Chuỗi giá trị quyền liên quan 1

Chuyên gia trao đổi: ThS. LS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu Read more

Chuỗi giá trị quyền liên quan 2

Chuyên gia trao đổi: ThS. LS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu Read more

Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Chuyên gia trao đổi: Ông Nguyễn Mạnh Quý, Trưởng Văn Phòng Đại diện Cục Bản quyền Tác giả tại TP.HCM Read more

Bảo hộ quyền SHTT đối với giống cây trồng 1

Chuyên gia trao đổi: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Phòng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Read more

Bảo hộ quyền SHTT đối với giống cây trồng 2

Chuyên gia trao đổi: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Phòng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Read more

Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh 3

Chuyên gia trao đổi: Ông Nguyễn Quốc Dân, Giám Đốc Sản xuất, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Hoa Sáng Read more

Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh 2

Chuyên gia trao đổi: Ông Nguyễn Quốc Dân, Giám Đốc Sản xuất, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Hoa Sáng Read more

Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh 1

Chuyên gia trao đổi: Cô Nguyễn Thị Huyền Anh, Phụ trách Truyền thông, Trung Tâm Tiết kiệm Năng Lượng TP.HCM Read more

Bảo hộ các Chỉ dẫn địa lý

Chuyên gia trao đổi: Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Văn Phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP.HCM Read more

Chỉ dẫn thương mại "Tên miền"

Chuyên gia trao đổi: Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trung Tâm Internet Việt Nam Read more

Mạng giá trị của thương hiệu

Chuyên gia trao đổi: ThS. Vương Tịnh Mạch, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM Read more

Mạng giá trị của nhãn hiệu

Chuyên gia trao đổi: Ông Trần Đông Duy, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Thị trường, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Read more

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Chuyên gia trao đổi: Bà Ngô Phương Trà, Văn Phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP.HCM Read more

Tài sản nhãn hiệu

Chuyên gia trao đổi: Bà Trần Vũ Anh Thi, Trưởng Phòng Quan hệ Công chúng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Read more

Giá trị góp thêm của nhãn hiệu vào sản phẩm

Chuyên gia trao đổi: ThS. Tôn Thất Hoàng Hải, Giám Đốc Công ty TNHH Giải Thoát (ESCAPE) Read more