Chuyên đề 1: Tài sản vô hình & TSTT của một tổ chức

Giảng viên:

TS. Nguyễn Hồng Quang - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Quốc Tế, ĐH Quốc Gia Tp.HCM
TS. Đào Minh Đức - Trưởng phòng sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN Tp.HCM

Thank for sharing!

About The Author