Chuyên đề 1: Tài sản vô hình & TSTT của một tổ chức

Giảng viên: TS. Nguyễn Hồng Quang - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Quốc Tế, ĐH Quốc Gia Tp.HCMTS. Đào Minh Đức - Trưởng phòng sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN Tp.HCM